Happy To Discuss About Your Requirement? Get a Quote

images

E Drejta Tatimore

practice_service

Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese.

Ne i trajtojmë çështjet qetësisht duke biseduar me klientët tanë për çfarëdo problemi me tatimet që ata mund të hasin dhe mundohemi që gjithmonë të gjejmë mënyrën më të mirë për zgjidhjen e problemeve.

Ne ofrojmë shërbim të përgjithshëm këshillues në pajtim me ligjet mbi tatimet e drejtpërdrejta, të tilla si taksat e të ardhurave të korporatave, si dhe tatimet indirekte, si TVSH-ja.

Ne, po ashtu kemi përvojë të konsiderueshme në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me kontestet e tatimeve me Administratën Tatimore të Kosovës apo doganat.