Happy To Discuss About Your Requirement? Get a Quote

images

SHËRBIMET

ÇFARË BËJMË NE - SHËRBIMET

E Drejta Komerciale

Avokatia Juridica LLC ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin e çështjeve komerciale. Mund t’ju këshillojmë mbi kompaninë dhe aspektet komerciale të krijimit dhe zhvillimit të biznesit tuaj për të gjitha llojet e biznese, si për biznes individual, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, apo ortakëri. Ne zakonisht këshillojmë në çështje të përgjithshme ligjore të kompanisë […]

E Drejta Civile

Avokatia Juridica L.L.C. ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin edhe të çështjeve civile. Përfaqësimin e palëve (personat fizik – qytetarët dhe personat juridik – bizneset dheinstitucionet) në procedurë civile; Përfaqësimin në çështjet civile të personave juridik para gjykatës komerciale, civile; Përfaqësimi i personave juridik para gjykatës komerciale dhe mbrojtje në procedurëpenale; Të drejtën familjare […]

E Drejta Penale

E Drejta Penale Ne, përfaqësojmë shumë raste ku përfshihen veprimet individuale të njerëzve, shpesh persona të një profili të lartë dhe karakter të mire, të cilët përballen me rrezikun e dëmtimit të reputacionit si dhe rrezikun e dëmtimit profesional për shkak të hetimeve kriminale. Mënyra e ndërtimit të mbrojtjes, gjë nga e cila edhe kemi […]

E Drejta Tatimore

Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese. Ne i trajtojmë çështjet qetësisht duke biseduar me klientët tanë për çfarëdo problemi me tatimet që ata mund të hasin dhe mundohemi që gjithmonë të gjejmë mënyrën më të mirë për […]

Kontratat

Çdo marrëdhënie pune ka një kontratë që e rregullon atë. Hartimi i një kontrate dhe pajtimi për atë kontratë, kërkon terma komplekse dhe njohuri e ekspertizë ligjore që të arrihen objektivat e juaja komerciale. Me përvojën tonë kemi ardhur në konkludim se marrëveshjet e suksesshme, veçanërisht marrëveshjet që kanë të bëjnë me transferimin e shërbimeve, […]

Krimi financiar dhe bankar

Avokatia Juridica L.L.C ka reputacion të lartë në mbrojtjen e individëve dhe klientëve të korporatave që përballen me akuza për mashtrime financiare dhe krime bankare. Ne punojmë për individët dhe klientët e korporatave që janë të përfshirë në hetime për akuza për mashtrim, korrupsion, evazion fiskal, shpërlarje parash dhe vepra tjera penale sipas ligjit në […]

Media dhe Informacioni

Zhvillimi i shpejtë i ligjit mbi mediat rezulton me indikacione se legjislacioni i tanishëm nuk i përmbushmë kërkesat ekzistuese. Pasiguria juridike, veçanërisht për kompanitë mediale, mund të shkaktojnë probleme që kërkojnë këshilla juridike në raste individuale. Përvoja e punës se suksesshme te Avokatisë Juridica L.L.C në këtë fushë, bën që ne të jemi të parët […]

Përfaqësimi gjyqësor

Varësisht se a jeni duke kërkuar përfaqësim gjyqësor për lëminë penale, civile apo komerciale, ne synojmë të arrijmë zgjidhjen më të mirë që ju përshtatet interesit tuaj. Avokatia Juridica L.L.C. ka qasje konstruktive dhe jemi të vetëdijshëm për koston e përcjelljes dhe mbrojtjes së një veprimi në gjykata. Ne mundohemi të evitojmë seancat gjyqësore, kur […]

Të drejtat e Pronësisë Intelektuale

Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale, shfrytëzimi i tyre komercial dhe pohimi i të drejtave të pronësisë intelektuale në rast se ato cenohen, janë çështje të një rëndësie themelore në shoqërinë e sotme të informacionit. Avokatia Juridica L.L.C. është e shquar në këshillimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e pronësisë […]

Prokurimi Publik

Pasi që prokurimi publik po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë me procedurat formale të prokurimit, subjektet e përfshira në këto procedura janë të detyruara të veprojnë me shumë kujdes kur planifikojnë veprimet e tyre nga aspekti ligjor. Ne i këshillojmë një numër të konsiderueshëm të klientëve në sektorin publik dhe privat në çështje të […]