Happy To Discuss About Your Requirement? Get a Quote

images

Prokurimi Publik

Pasi që prokurimi publik po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë me procedurat formale të prokurimit, subjektet e përfshira në këto procedura janë të detyruara të veprojnë me shumë kujdes kur planifikojnë veprimet e tyre nga aspekti ligjor.

Ne i këshillojmë një numër të konsiderueshëm të klientëve në sektorin publik dhe privat në çështje të ndryshme lidhur me prokurimin.