Happy To Discuss About Your Requirement? Get a Quote

Book Your

Appointment

Get Free

Expert Consulting

Talk To Our

Experience Attorney

ABOUT EDMOLD

Over 1,500 Five Star Reviews From Our Clients & Our Community

Learn More
images

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque. Aenean nunc nisi, vel dictum. Pulvinar orci feugiat arcu purus facilisi. Eu, dictum suspendisse magna quam elementum, faucibus tellus lacus.

Consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque. Aenean nunc nisi, vel dictum. Pulvinar orci feugiat arcu.

images
OUR FEATURES

We Are Proud To Serve Personal Clients Throughout The World

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque. Aenean nunc nisi, vel dictum. Pulvinar orci feugiat arcu purus facilisi. Eu, dictum suspendisse magna quam elementum, faucibus tellus lacus.

Consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque. Aenean nunc nisi, vel dictum. Pulvinar orci feugiat arcu.

Trade Solutions

Lpsum dolor sit consectetur adipiscing elit amit.

Largest Law Firm

Lpsum dolor sit consectetur adipiscing elit amit.

Learn More
OUR PRACTICE AREAS

We Provide Professional Attorney And Lawyers Services

View All Services

E Drejta Komerciale

Avokatia Juridica LLC ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin e çështjeve komerciale. Mund t’ju këshillojmë mbi kompaninë dhe aspektet komerciale të krijimit dhe zhvillimit të biznesit tuaj për të gjitha llojet e biznese, si për biznes individual, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, apo ortakëri. Ne zakonisht këshillojmë në çështje të përgjithshme ligjore të kompanisë […]

E Drejta Civile

Avokatia Juridica L.L.C. ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin edhe të çështjeve civile. Përfaqësimin e palëve (personat fizik – qytetarët dhe personat juridik – bizneset dheinstitucionet) në procedurë civile; Përfaqësimin në çështjet civile të personave juridik para gjykatës komerciale, civile; Përfaqësimi i personave juridik para gjykatës komerciale dhe mbrojtje në procedurëpenale; Të drejtën familjare […]

E Drejta Penale

E Drejta Penale Ne, përfaqësojmë shumë raste ku përfshihen veprimet individuale të njerëzve, shpesh persona të një profili të lartë dhe karakter të mire, të cilët përballen me rrezikun e dëmtimit të reputacionit si dhe rrezikun e dëmtimit profesional për shkak të hetimeve kriminale. Mënyra e ndërtimit të mbrojtjes, gjë nga e cila edhe kemi […]

E Drejta Tatimore

Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese. Ne i trajtojmë çështjet qetësisht duke biseduar me klientët tanë për çfarëdo problemi me tatimet që ata mund të hasin dhe mundohemi që gjithmonë të gjejmë mënyrën më të mirë për […]

OUR PRICING PLAN

We Earn Your Trust And Are Diligent In Your Case

Classic

$100 per month

 • Serious Car Crash
 • Truck Accidents
 • Semi-Truck Collision
 • Education Consulting
 • Business Consulting
Purchase Now

Premium

$150 per month

 • Serious Car Crash
 • Truck Accidents
 • Semi-Truck Collision
 • Education Consulting
 • Business Consulting
Purchase Now

Enterprise

$200 per month

 • Serious Car Crash
 • Truck Accidents
 • Semi-Truck Collision
 • Education Consulting
 • Business Consulting
Purchase Now

Speak With Our Expert Lawyers Today!

  RECENT CASE STUDY

  Look For Your Rights, Choose The Right Firm. Achieved Awards!

  General Services

  Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque.

  Personal Case

  Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque.

  Accident Case

  Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Diam lectus purus ultricies neque.

  CLIENTS REVIEW

  Preserving Relationships Are The Basis Of Success

  View More

  “Im so happy with the team at Edmold Law Firm! The entire staff is so welcoming, professional and are all outstanding advocates. I’m especially grateful for my handling attorney and their services.“

  client_img

  Thomas Adison

  Family Law

  “Im so happy with the team at Edmold Law Firm! The entire staff is so welcoming, professional and are all outstanding advocates. I’m especially grateful for my handling attorney and their services.“

  client_img

  Alex Dew

  Education Low

  “Im so happy with the team at Edmold Law Firm! The entire staff is so welcoming, professional and are all outstanding advocates. I’m especially grateful for my handling attorney and their services.“

  client_img

  Juhon Adison

  Accident Law
  87% HAPPY CUSTOMER

  Our Expert Lawyers Is Here To Help

  Free Consultant
  OUR NEWS & BLOG

  We Are Ready To Help You To Get Update News